Работилница

Посета на клиентот APEX

Растенија за CO2

Фабрика за машини за обележување

Фабрика за машини за гравирање

Edge Banding Machine Factory

Фабрика за влакна

Фабрика за ласерски машини

Погон за дупчење ред

Погон за утовар и истовар

Фабрика за четири оски

017

Фабрика за пили за пуштање

013

Фабрика за вибрирачки ножеви